Błąd
 • JFTP::login: Unable to login
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • Pobyty sta?e, czasowe oraz dzienne,
 • Ca?odobow? opiek? piel?gniarek i wykwalifikowanego personelu,
 • Systematyczn? opiek? lekarza rodzinnego i lekarza na ka?de wezwanie,
 • Dost?p do lekarzy specjalistw (w ramach NFZ),
 • Rehabilitacj? usprawniaj?c?,
 • Pomoc w codziennych czynno?ciach (toaleta, pranie bielizny i rzeczy osobistych, sprz?tanie),
 • Organizowanie czasu wolnego,
 • Szeroki zakres terapii zaj?ciowej,
 • Smaczne i zdrowe wy?ywienie w formie pi?ciu posi?kw dziennie (z uwzgl?dnieniem diet) w?asna kuchnia, korzystaj?ca z produktw lokalnych rolnikw,
 • Drobne przek?ski i napoje mi?dzy posi?kami,
 • Gustownie urz?dzone pokoje 1 i 2 osobowe z w?asnymi ?azienkami i systemem przywo?uj?cym pomoc,
 • Pokoje wyposa?one s? w sie? TV i telefoniczn? (mo?liwo?? korzystania z internetu),
 • Umo?liwiamy indywidualn? aran?acj? pokoju (oprcz podstawowych mebli),
 • Przestronn? jadalni? z widokowym tarasem,
 • Opiek? duszpastersk?,
 • Ca?odobow? obserwacj? zdrowia,
 • Regularne podawanie lekw wed?ug wskaza? lekarza,
 • Pomoc w zaopatrzeniu w leki,
 • Organizacj? ?wi?t, urodzin i innych wa?nych uroczysto?ci,
 • Mo?liwo?? zakwaterowania i wy?ywienia dla odwiedzaj?cych (odp?atnie),
 • Tereny spacerowe (ogrd, park),
 • Zaj?cia kulturalno o?wiatowe,
 • Transport medyczny.

 

Drogi pensjonariuszu masz prawo wybra? sobie miejsce sp?dzenia jesieni ?ycia! Przyjd?, zobacz, a na pewno zostaniesz.

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony