Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

Jeste?my profesjonalnym i  nowoczesnym domem opieki, dostosowanym do potrzeb osb starszych, niepe?nosprawnych i przewlekle chorych.

Dom opieki spe?nia wszelkie standardy zalecane przez Ministra Polityki Spo?ecznej i Ministra Zdrowia.

Dom Opieki po?o?ony jest w ma?ej, pe?nej zieleni i spokojnej miejscowo?ci w S?awikowie w Powiecie Raciborskim. Graniczy z ruinami kompleksu pa?acowo parkowego o powierzchni 2 ha oraz Ko?cio?em.

G?wnym atutem naszego o?rodka jest doskona?e po?o?enie i przyjazny wiejski klimat, ktre maj? zbawienny wp?yw na zdrowie i samopoczucie. Naszym pensjonariuszom zapewniamy doskona?e warunki bytowe. Budynek zaprojektowano na pobyt 25 osb. Wyposa?ony jest w wind? i pozbawiony barier architektonicznych. Oferujemy pobyt w  wygodnych pokojach jedno i dwuosobowych, z ktrych ka?dy posiada w?asn? ?azienk? i system przywo?awczy. W obiekcie znajduje si? rwnie? przestronna jadalnia oraz miejsce do rehabilitacji. Stawiaj?c na integracj? mieszka?cw przygotowali?my obszerny pokj dzienny z kanap?, fotelami i telewizorem. Tutaj mo?na sp?dzi? czas na lekturze, grach planszowych i rozmowach z innymi mieszka?cami.

Organizujemy uroczysto?ci okazjonalne, kulturowo o?wiatowe oraz programy rozrywkowe. Staramy si? aktywizowa? naszych mieszka?cw, aby poprawi? ich sprawno?? fizyczn? oraz intelektualn?, a tym samym przyczyni? si? do poprawy jako?ci ?ycia. Naszym mieszka?com gwarantujemy opiek? wykwalifikowanych piel?gniarek i  opiekunek, a tak?e lekarza rodzinnego oraz rehabilitacj?.

Oferujemy smaczne i zdrowe wy?ywienie w postaci pi?ciu posi?kw dziennie z uwzgl?dnieniem indywidualnych diet zalecanych przez lekarza. Dodatkowo mieszka?cy maj? nieograniczony dost?p do drobnych przek?sek i napojw. Posi?ki serwujemy w pi?knej, du?ej jadalni z wyj?ciem na taras, w razie potrzeby tak?e w pokojach.

Naszym celem jest otoczenie osb starszych profesjonaln? opiek?, zapewnienie im jak najlepszych warunkw bytowych, dobrego samopoczucia i bezpiecze?stwa oraz mo?liwo?ci aktywnego sp?dzania czasu w przyjaznej domowej atmosferze.

D??ymy do aktywacji naszych mieszka?cw poprzez organizacj? czasu wolnego oraz integracj? ze ?rodowiskiem lokalnym. Organizujemy wycieczki krajoznawcze, po??czone ze zwiedzaniem lokalnych atrakcji turystycznych. Ch?tnych zapraszamy do uprawiania ogrodu warzywnego i kwiatowego.


Zapraszamy do zapoznania si? z nasz?  OFERT? oraz GALERI? ZDJ??.

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony